Kjell Grette Christensen

Sir Cliff Richard
Sir Cliff Richard
Gjenreisningsmonument
Gjenreisningsmonument
Kong Olav V
Kong Olav V
Vaskekonen
Vaskekonen
Olav Selvaag
Olav Selvaag
Leiv Eriksson
Leiv Eriksson
Storegut
Storegut
Marshall
Marshall
Jødeutryddelsen
Jødeutryddelsen
Hiroshima-monument
Hiroshima-monument
Halvor Schjeldrup
Halvor Schjeldrup
Plankebærer
Plankebærer
Claus Helberg
Claus Helberg
Veidemann
Veidemann
Fangstmann
Fangstmann